Talous-vs. luonnonmetsä

Vanha metsa

Talousmetsä ja luonnonmetsä näyttävät kaukaa katsoen erilaisilta, se on selvä. Mutta miksi? Kun mennään metsään ja katsotaan ihan läheltä, yksittäisiä syitä ei enää olekaan niin helppo löytää. Liittyykö se kasvilajiston erilaisuuteen ja mitä se mitä biodiversiteetti käytännössä oikeastaan merkitsee metsäluonnosta puhuttaessa?

Kurssilla hakeudutaan paikkaan, josta löytyy luonnontilaista metsää (käytännössä jokin lähiseudun suojelualue), ja toisaalta talousmetsää (jota löytyy kaikkialta). Verrataan näiden metsien puustoa, pohjakasvillisuutta sekä lahopuun ja kääpien määrää. Käytössä ovat GPS-laite, digikamera ja puun ikäkaira. Lopuksi luokkatilassa liitetään metsästä kerätty tieto ja kuvat metsäjulisteeksi, jonka kukin osallistuja saa mukaansa.

Oppimispaketti toteutetaan 3-4 hengen ryhmissä ja sen tekemisessä kuluu aikaa (matkoineen) vähintään 3 tuntia. Varusteiksi riittää säänmukainen ulkoiluvaatetus. Paketti on suunnattu yläkoulu- sekä lukioikäisille ja se voidaan toteuttaa lumettomana aikana. Max 25 hlö.

Toteutettu opetusministeriön SisU- sisältä ulos -oppimisympäristöhankkeen avulla. 

Kirjaudu sisään